Pravidelná setkání

Každé úterý v 19:00

Přijď za námi!

Víkendovky

Pojeď s námi!

Evangelizace

Chceš vědět víc?

Setkání nad Biblí

Studuj s námi Bibli do hloubky

Připoj se!

STUDENTSKÉ KŘESŤANSKÉ HNUTÍ

Olomouc

Kdo jsme?
Naším záměrem je vytvářet prostor pro setkávání křesťanských studentů v průběhu studia
Kde se scházíme?
Setkání SKH se konávají v prostorách Církve bratrské na ulici Mariánská 3
Jak se zapojit?
Vždy zde existuje možnost, jak být součástí a podpořit fungování olomouckého Studentského křesťanského hnutí

Aktuality

Select the Category of the Section

Kdo jsme

Účel a cíl SKH

Primárním záměrem SKH je vytvořit prostor pro setkávání studentů - křesťanů v době studia. SKH nenahrazuje místní křesťanský sbor. Naopak chce svojí činností místní sbory různých křesťanských denominací posílit.

Naším cílem je zvěstování evangelia Ježíše Krista studentům a osobní duchovní růst. K osobnímu zvěstování evangelia se proto navzájem povzbuzujeme, připravujeme a prakticky jeden druhému pomáháme. K duchovnímu růstu slouží společná setkávání s výkladem Písma, modlitbami, duchovními písněmi a společenstvím věřících, kteří si v rámci SKH navzájem slouží mnoha způsoby.

Aktivity a setkávání v rámci SKH jsou otevřené všem studentům nehledě na osobní vyznání/nevyznání víry. Avšak každý, kdo se chce aktivně podílet na organizaci a fungování SKH, se musí vnitřně ztotožňovat s vyznáním víry a věroučnými principy uvedenými dole a respektovat jejich praktický dopad při organizaci či rozhodování v rámci SKH.

Věříme a vyznáváme:

 • trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha Svatého,
 • důvěryhodnost Písma svatého, které je jedinou, Bohem inspirovanou autoritou v otázkách víry a života,
 • Boží svrchovanost při stvoření, zjevení, vykoupení a posledním soudu,
 • Ježíše Krista, Syna Božího, Jeho neposkvrněné početí, bezhříšný život a vykupitelskou smrt na kříži za hříchy světa
 • tělesné vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, Jeho nanebevstoupení a druhý příchod,
 • všichni lidé jsou hříšní; hřích je důsledkem odvrácení se od Boha, za co se stáváme objektem Božího hněvu a odsouzení,
 • vykoupení člověka a osvobození před trestem věčného odsouzení výlučně díky spasitelnému dílu Ježíše Krista,
 • spasení a ospravedlnění hříšníka jedině na základě Boží milosti skrze víru v Krista,
 • znovuzrození z Ducha Svatého jako podmínku spasení,
 • sílu a vedení Duchem Svatým v životě křesťana,
 • duchovní jednotu církve -- Těla Kristova, jejíž členy jsou všichni opravdově věřící,
 • věčný život, který je darem Božího milosrdenství a věčné odsouzení, které je vyjádřením Boží spravedlnosti.

SKH se jako evangelikální spolek hlásí k odkazu české i zahraniční reformace.
Proto se drží pěti základních věroučných principů:

Sola Fide (pouze vírou)

Sola Scriptura (pouze Písmo)

Solus Christus (pouze v Kristu)

Sola Gratia (pouze milostí)

Soli Deo Gloria (sláva pouze Bohu)

Dobrá zpráva

Bible říká, že každý člověk je stvořen ke vztahu s Bohem.

Tento vztah byl ale zničen hříchem – vzpourou člověka vůči Bohu.

Kdyby byl Bůh jen spravedlivý, ponechal by člověka osudu, který si vybral – životu bez Boha tady na Zemi a věčnému trápení po smrti.

Bůh je ale také milující. Proto poslal před dvěma tisíci roky k nám na Zemi svého syna Ježíše, aby nás zachránil.

Ježíš se narodil jako člověk a žil tak jako nikdo jiný – bez hříchu. Přesto zemřel strašnou smrtí ukřižováním. Bible říká, že to udělal proto, aby na kříži zástupně přijal spravedlivý Boží trest za všechny naše viny. Spravedlivý, za nás nespravedlivé. A tím nás smířil s naším stvořitelem.

Ježíš nezůstal v hrobě. Třetího dne byl vzkříšen z mrtvých a zjevil se postupně několika stovkám lidí. Pak se vrátil k Otci do nebe. Bible říká, že každý, kdo této dobré zprávě uvěří, vloží svou naději v Kristovu zástupnou oběť a vyzve Ježíše, aby se stal jeho Pánem, bude zachráněn.

Akce

Setkání SKH se koná v prostorách Církve bratrské na ulici Mariánská 3.

Každé úterý v 19:00 (vyjma zkouškového)

Ulice Mariánská je spojnicí mezi Biskupským náměstím (Zbrojnice) a Náměstím Republiky. Budova se nachází naproti Svatováclavskému pivovaru. Nejbližší zastávkou tramvaje je Náměstí republiky, kam jezdí tramvaje č. 2, 4 a 6.

Vchod je dveřmi v hnědých vratech. Stačí směle vstoupit a jít stále rovně a po projití dalšími vraty se dát po schůdcích doprava a tam už spatříš sál. 🙂

I když SKH nespadá pod Církev bratrskou, jsme vděční za dlouholetou spolupráci a podporu tohoto místního sboru. Zejm. za prostory, které nám zdarma poskytuje.

Zapoj se

Ať jsi student Univerzity Palackého, již pracující absolvent nebo třeba senior, kterému leží mladá generace v naší zemi na srdci, vždy zde existuje možnost, jak být součástí a podpořit fungování olomouckého Studentského křesťanského hnutí.

V SKH je mnoho možností jak se zapojit.

Tady jsou některé z nich:

 • Hudební skupinka
 • Čajovna
 • Vedení při bohoslužbách
 • Pomoc při organizování víkendovky
 • Propagace
 • a mnoho dalšího podle tvého obdarování 🙂

Obrať se na Jirku Krále (jirkaskh@email.cz) a on ti pomůže kontaktovat se studenty, kteří v SKH takto slouží.

Blog

Jaké máš životní priority? Ty křesťanské mají (mimo jiné) dvě zvláštní charakteristiky: Křesťan má priority, jejichž hodnota je trvalá –věčná. Priority věřícího nejsou jeho vlastní priority. Jsou to Bohem stanovené priority. V knize Skutků je možné na životě prvotní církv...
Zobrazit celý článek

Fotky

Kontakt

SKH Olomouc

 • info@skh-olomouc.cz
 • Mariánská 3, Olomouc